Leden 2007

U nás je to jen poloviční...

21. ledna 2007 v 22:11 | EstiC |  Reporty
Řeknu vám, někdy mi naskočila i husí kůže, to dojetím, když jsme všichni společně, všechny církvičky a sbory v Karviné, zpívali Pánu Bohu ke chvále. Prakticky první oficiální ekumenická bohoslužba společně s bratry katolíky v neděli 21.1. se nesla v duchu pokory, radosti a úcty. K té nás také ve své promluvě povzbuzoval bratr biskup senior Volný, když nás seznamoval s akcenty dokumentu Charta Oecumenica. Úcta k těm ostatním tradicích, třeba i při neúplném chápání některých věroučných důrazů jednotlivých společenství, ta by měla být vizitkou zdravé ekumeny. "Věříme někdy jinak, ale věříme v Jednoho." zacitoval bratr Volný slavného evropského teologa Karla Bartha. Krása v jinakosti se projevila i při vystoupeních všech pěveckých či hudebních seskupení jednotlivých křesťanských společenství.
Fotogalerie z akce: http://sceav.cz/karvina/galerie/index.php. Autorka: Lili Szewczyková

Uvedení do úřadu seniora ostravsko-karvinského seniorátu Mgr. Vladislava Szkandery

19. ledna 2007 v 23:50 | EstiC |  Oznámení
28. ledna 2007 v 15:00 hod. v kostele Farního sboru SCEAV v Orlové se budou konat slavnostní bohoslužby u příležitosti uvedení do úřadu seniora Ostravsko-karvinského seniorátu Mgr. Vladislava Szkandery. Slavnostní akt uvedení do úřadu seniora vykonají: biskup SCEAV Mgr. Stanislav Piętak, PhD., náměstek biskupa Mgr. Jan Wacławek, odstupující senior Mgr. Vilém Szlauer. Na setkání bude sloužit mezi jinými také náš pěvecký sbor z Karviné.

Fotografie: Emauzy cetnikarzów

19. ledna 2007 v 22:23 | EstiC |  Reporty
Tymu, że se mnie niektórzy z was pytali na fotografie z chaty emauzy a sylwestra cetnikarzów, daję do wiadomości, że te z emauzów sóm juz dostępne na necie pod odkazym http://sceav.cz/karvina/galerie. Daniel jeszcze nimioł mozliwości nacióngnóć ich do klasycznej galerii, a więc mozecie zerknóć choć do tej eksternej, jak se tymu pry mówi. Móm nadzieje, ze z czasym bedzie aktualizowana i ta interna. Zyczym miłych wspómnień tym, którzy byli, a wszystkim innym troche z naszej radości, kierej my se na emauzach doczkali.

Program na leden 2007

18. ledna 2007 v 17:21 | Jaro |  Měsíční program
7.-14.1. "Alianční modlitební týden".
Účastní se ho po celý týden protestantské církve sdružené v České evangelikální alianci, v Karviné je to AC, CASD, SCEAV a ČCH a setkání jsou v jednotlivých sborech.
18.-25. 1. Týden za jednotu křesťanů - viz samostatné oznámení

Ekumenická bohoslužba v Karviné

18. ledna 2007 v 16:50 | Jaro |  Oznámení
V rámci modlitebního Týdne za jednotu křesťanů, společně vyhlašovaného Světovou radou církví a Papežskou radou pro jednotu křesťanů, jehož přípravy se u nás ujímá Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference, se koná také setkání všech křesťanských společenství působících v Karviné, a to v tuto neděli 21.1. v 15:00 v evangelickém kostele v Karviné-Fryštátě. Akce se koná u příležitosti podepsání evropského dokumentu Charta Oecumenica všemi členskými církvemi Ekumenické rady církví v České republice. Téma setkání: "Kristovo světlo září nade všemi". S dokumentem Charta Oecumenica nás blíže seznámí biskup senior Vladislav Volný, bývalý předseda ERC. V programu vystoupí hudební a pěvecké skupiny jednotlivých karvinských křesťanských sborů.