Duben 2008

Setkávání znamená sbližování...

27. dubna 2008 v 14:43 | db |  Reporty
... a v evangelickém kostele v Karviné Fryštátě se to daří. Lidé mají mnoho důvodů se setkávat a to počínaje nedělní bohoslužbou, po které jsou vždy všichni zváni na kávu, čaj a nějaký "mls" s přátelským rozhovorem.

Nasze wiosenne siostrzane, czyli babki se zeszły a było im fajnie:)

26. dubna 2008 v 22:05 Reporty
Wkrótce kierosi z nas chyba napisze cosi wiyncyj, ale tymczasym mozecie zerknóć na fotografie ze spotkania pod tytułym: Wiara w zyciu kobiety (zwłaszcza do galerii zaproszómy naszych mezów, ojców, bratów i synów, kierzi na spotkani kobietki puścili a wierzili, ze se im wrócóm w porzóndku a przed wieczerzóm:) Dobra. Tela narazie!

Cetnikáři při hledání pokladů

25. dubna 2008 v 23:14 Reporty
Pokud si nedokážete dát do souvislosti Ježíšovo podobenství o bláznu, který si hromadil poklady, leč před Bohem nijak bohatý nebyl, a Geocachingem, oblíbenou to hrou fascinující zejména hravé a podnikavé mužské osazenstvo naši grupy, přijďte si to příště zažít s námi. Více vám o cetnikářském hledání pokladů zemských i nebeských napoví pár fotek z posledního setkání v Galerii.

Nové židle čekají!

10. dubna 2008 v 22:08 Oznámení
Všichni, kdo si koupili svou židli v našem kostelíku (několik fotek ze stěhování najdete v Galerii), ale i ti ostatní, kteří rádi postojí;), jsou srdečně zváni příští neděli na bohoslužby, již do nového! Přijďte a dejte odpočinout svým znaveným údům. Ať pak i "tam nahoře máme svoji židli".:)

Zpráva FS v Karviné za rok 2007 - část 2.

1. dubna 2008 v 13:36 | pastor |  Reporty
8.-9.Práce s dětmi /náboženství, nedělní besídky, kluby, setkání pro děti/. 10.-12. Konfirmandi, dorost, mládež, starší mládež, rodiny. 13. Biblické hodiny, školení, biblická setkání v různých zařízeních ve městě.14. Zpěv, hudba, koncerty.15. Další aktivity a život sboru.16.-17. Hospodářské záležitosti sboru a plán na rok 2008. 18. Statistika sboru za rok 2008 19. Závěr.

Zpráva sboru za rok 2007 - část 1.

1. dubna 2008 v 13:09 | pastor |  Reporty
ZPRÁVA ZE ŽIVOTA A PRÁCE FS SCEAV V KARVINÉ 1 ZA ROK 2007,
přečtena pastorem sboru Mgr.Janem Cieślarem a přijata na sborovém shromáždění v neděli Judica, dne 9.3.2008. 1. Úvod. 2. Pracovníci sboru. 3. Presbyterstvo. 4. Majetek sboru. 5. Bohoslužby. 6. Večeře Páně. 7. Další sborová odpolední setkání, slavnosti, evangelizace, koncerty.

Programy biblických hodiny v týdnu 3-4/2008

1. dubna 2008 v 13:02 | jc |  Měsíční program
PROGRAMY BIBL.HOD. V TÝDNU - GODZ.BIBL.W TYGODNIU 3-4/2008

Salvifici doloris (Spásné utrpení) - apoštolský list papeže Jana Pavla II o smyslu utrpení (u příležitosti 3. výročí jeho úmrtí)

1. dubna 2008 v 12:47 | Jan Kufa |  Glosy
Lidstvo bylo spaseno Kristovým utrpením. Utrpení se jeví pro lidskou přirozenost čímsi obzvláště podstatným. Utrpení není náhodné a nelze se mu vyhnout. Utrpení je jednou z těch situací, v kterých je člověk v jistém smyslu předurčen k tomu, aby překročil sám sebe…

Pár myšlenek z četby nejnovější knížky Tomáše Halíka Vzdáleným nablízku

1. dubna 2008 v 12:35 | Jan Kufa |  Glosy
Víra osvobozuje naše svědomí ze zajetí lží, výmluv a zapomnění - a proto uzdravuje, křísí a uvádí do plnosti pravdy. Pravda je v Bibli spíše než záležitostí intelektuálního poznání věcí životní poctivostí; v Novém zákoně se setkáváme s výrazem "konat pravdu", nejen poznávat pravdu či říkat pravdu.