Únor 2009

Nové komunitní centrum v Karviné

12. února 2009 v 12:30 | estic |  Komunitní centrum

V současnosti můžeme čím dál častěji slyšet o tom, že v mnohých obcích jsou otevírána komunitní centra. Jejich posláním je utváření společenského a kulturního života obyvatel, které spojuje společný životní prostor, potřeba sounáležitosti se spoluobčany, či potřeba aktivně se účastnit společenského života v dané lokalitě.Takové centrum má od tohoto měsíce i Karviná.

Komunitní centrum "Agape" chce být místem pro setkávání lidí bez rozdílu, prostor otevřený pro všechny, kde se neplatí vstupné. Jeho smyslem je nabídnout v centru Karviné místo, kde může kdokoliv přijít, posedět sám nebo s přáteli, uvařit si kávu, přečíst si noviny nebo knížku, či zjistit nějakou informaci na internetu. Tento běžný provoz bude přizdoben pravidelnými programy pro různé věkové generace, zájmovými programy, besedami, výstavami či koncerty.
Organizační zátěže zřízení a vedení tohoto centra se ujala karvinská Iniciativa Dokořán v partnerské spolupráci s Farním sborem Slezské církve evangelické a.v. v Karviné. Provoz budou zajišťovat dobrovolníci z řad farního sboru, Iniciativy Dokořán, i další občané Karviné. Na zřízení centra se ochotně podílela zejména Nadace OKD, Farní sbor SCEAV v Karviné, společnost Gascontrol a další místní firmy, které projekt podpořily materiálně.

Slavnostní otevření Komunitního centra, které se nachází v budově Farního sboru SCEAV na Masarykově náměstí, proběhne v pátek 20. února v 15 hodin. Na tuto událost jsou všichni srdečně zváni.